Dlaczego banki odpowiadają za kradzież pieniędzy z konta?

Jest wiele sposobów działania cyberprzestępców, niektóre z nich zostały już opisane w zakładkach: Prawdziwe historieWiedza.  Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszego doświadczenia. W tym momencie zaznaczyć należy, że na gruncie problematyki nieautoryzowanych transakcji wspólnym celem cyberprzestępców jest wyprowadzenie środków zgromadzonych na cudzym koncie bankowym.

Przez nieautoryzowane transakcje rozumieć należy takie przelewy, wypłaty i płatności, na które posiadacz rachunku bankowego nigdy nie wyraził zgody, natomiast bank przyjmujący odpowiednią dyspozycję taką transakcję wykonał. Jednym słowem jest to kradzież z konta.

Kiedy już dojdzie do kradzieży pieniędzy z konta, poszkodowany może podjąć próbę ich odzyskania na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym. Podstawę prawną takiego żądania stanowią wtedy przepisy kodeksu cywilnego określające istotę umowy rachunku bankowego, jak również przepisy ustawy o usługach płatniczych. Omawiane przepisy formułują bezwzględny obowiązek po stronie banku do zwrotu posiadaczowi rachunku bankowego środków wyprowadzonych na skutek nieautoryzowanych transakcji. Od opisanej zasady, ustawa jednak przewiduje kilka odstępstw. Te skupiają się na elementach ustalanego przez sąd stanu faktycznego. Stan faktyczny spraw wynikający z nieautoryzowanych transakcji stanowi między stronami postępowania najczęstszą kwestie sporną.

W tym względzie podkreślić należy, co również zauważa się w orzecznictwie, że dla ustalenia stanu faktycznego, wiążącego dla wyniku sprawy, nie ma znaczenia, czy pozywany bank uchybił obowiązkom wynikającym z umowy o rachunek bankowy,
czy też regulaminu obowiązującego w banku. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że kwestię szczególną dla pomyślnego wyniku sprawy stanowi przedstawienie i udowodnienie takiego przebiegu nieautoryzowanych transakcji, za które poszkodowany nie ponosi odpowiedzialności, tj. nie zostały one wykonane przy zachowaniu przez poszkodowanego umyślności w działaniu lub zaniechaniu, czy też nie wynikają one z zachowania określanego jako rażąco niedbałe.

Tym samym, kiedy sprawa już trafia przed sąd, klient banku może dochodzić swoich racji wskazując, że do nieautoryzowanych transakcji doszło pomimo zachowania wszelkich procedur bezpieczeństwa, zachowania wszelkich środków, które podjęto w celu ochrony danych używanych do logowania na koncie, czy autoryzacji transakcji.

W naszej ocenie popartej wypracowanym doświadczeniem, w sytuacji, której doszło do wykonania nieautoryzowanych transakcji, a poszkodowany traci środki ze swojego rachunku bankowego, nawet jeżeli poszkodowanemu zarzuca się pozostawanie w błędzie, czy ulegnięcie podstępowi, istnieją realne przesłanki ku temu żeby domagać się zwrotu utraconych pieniędzy. 

Dlaczego banki odpowiadają za kradzież pieniędzy z konta?

Jest wiele sposobów działania cyberprzestępców, niektóre z nich zostały już opisane w zakładkach: Prawdziwe historie i...

Kradzież pieniędzy z konta: skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego

Skarga nadzwyczajna to środek zaskarżenia, z którego można skorzystać na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o...

Jak banki unikają odpowiedzialności za kradzież z konta

Artykuł poświęcony zostanie argumentom używanym przez banki w ramach procesów klientówo nieautoryzowane transakcje, w...

Ubezpieczenie karty przed kradzieżą z konta, czy warto?

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oferowanymi przez PZU dla posiadaczy kart płatniczych dedykowanych dla...

Ktoś ukradł pieniądze z Twojego konta ?

Sprawdź ZA DARMO jak najszybciej odzyskać pieniądze

BEZPŁATNA analiza sprawy i konsultacja ze specjalistą