720 838 100 kontakt@prawnik.one

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

 

nieautoryzowane transakcje

Nieautoryzowana transakcja – gdzie uzyskać pomoc?

Liczba nieautoryzowanych transakcji w naszym kraju z roku na rok rośnie, zagrożenie jest poważne. W czasie pandemii duża część naszej gospodarki przeniosła się do sieci, zakupy w Internecie były często jedyną możliwością na zdobycie określonych towarów podczas lockdownu. Ta sytuacja wymusiła na większości z nas założenie kont bankowych online. Część osób, która do tej pory nie korzystała z bankowości elektronicznej stała się użytkownikami kont internetowych, a to stworzyło doskonałą okazję dla hakerów. Oszuści wykorzystują niewiedzę lub czasami, po prostu nieuwagę użytkowników by za pomocą nieautoryzowanej transakcji wyczyścić konto ze środków lub nawet zaciągnąć kredyt. Gdzie uzyskać pomoc i jakie mogą być rodzaje nieautoryzowanych transakcji? Tego dowiecie się w tym artykule.

Co to jest nieautoryzowana transakcja płatnicza?

Nieautoryzowana transakcja to transakcja wykonana bez zgody płatnika, nie zależnie czy transakcja została zawarta z użyciem instrumentu płatniczego czy bez. Instrumentem płatniczym może być na przykład karta kredytowa, ale także aplikacja bankowa w naszym telefonie dająca dostęp do rachunku bankowego. Mając na uwadze powyższe informacje możemy uściślić, że każda transakcja dokonana bez naszej zgody jest transakcją nieautoryzowaną, nie zależnie czy została ona potwierdzona za pomocą aplikacji bankowej, kodu autoryzacyjnego czy karty kredytowej.  

Nieautoryzowane transakcje mogą kryć się pod wieloma postaciami, te najbardziej oczywiste to dokonanie przelewu z konta bankowego bez naszej wiedzy czy użycie karty kredytowej bez naszej zgody. Ta druga sytuacja może być znacznie bardziej skomplikowana ponieważ przestępca niekoniecznie potrzebuje fizycznej wersji naszej karty, aby dokonać nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Co raz częściej złodziejowi wystarczy numer karty wraz z kodem CVC lub jej skan, za pomocą którego odtworzy fizyczną wersję karty i użyje do wypłat z bankomatów. Okazuję się także, że nawet nie posiadając środków na koncie nie jesteśmy bezpieczni, hakerzy włamując się na nasze konto internetowe zaciągają kredyt, a następnie przelewają pieniądze na nieznane rachunki – takie sytuacje to także nieautoryzowane transakcje.

nieautoryzowana transakcja płatnicza

Nieautoryzowana transakcja płatnicza – co robić?

 

Gdy zauważymy, że na naszym koncie wystąpiły nieautoryzowane transakcje, musimy przede wszystkim jak najszybciej zgłosić to do banku. Bank jest podmiotem odpowiedzialnym za stosowanie odpowiednich zabezpieczeń dla instrumentów płatniczych przez niego dostarczanych. To bank będzie podmiotem odpowiedzialnym za nieautoryzowaną transakcję pod warunkiem, że nie będziemy zbyt długo zwlekać z zawiadomieniem banku.

Bank ma obowiązek przywrócenia poprzedniego stanu konta do końca dnia roboczego następującego po stwierdzeniu wystąpienia nieautoryzowanej transakcji. Niestety banki nie do końca wywiązują się z tego obowiązku obarczając winą klientów banku i zarzucając im oszustwo, jednak w  takim przypadku bank powinien mieć uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy do takich oskarżeń.

nieautoryzowana transakcja płatnicza

Nieautoryzowane transakcje kartą kredytową

Jedynymi z najczęściej spotykanych oszustw są wyłudzenia danych karty kredytowej. Dane te pozwalają złodziejom na wykonywanie transakcji płatniczej bez fizycznego użycia karty. Zawsze kiedy podejrzewamy nieautoryzowaną transakcję płatniczą należy natychmiast zgłosić w banku. Najważniejszą rzeczą jest zablokowanie karty, aby nie doszło do kolejnych transakcji płatniczych. Bank poinformuje dostawców usług płatniczych, a to da możliwość zablokowania transakcji. W przypadku zastosowania procedury chargeback – tzw. obciążenia zwrotnego, dostawca usług płatniczych pobierze środki z konta odbiorcy i zwróci je na obciążony rachunek płatniczy.

nieautoryzowana transakcja płatnicza

Odpowiedzialność banku za nieautoryzowane transakcje płatnicze – Art. 46 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych.

„…w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.”

Ustawa o usługach płatniczych jasno wskazuje, że to bank odpowiada za nieautoryzowane transakcje. Bank powinien zwrócić nam środki skradzione w wyniku nieautoryzowanych transakcji płatniczych – niezwłocznie, nie później niż do końca następnego dnia roboczego.

nieautoryzowana transakcja

Powiadom policję w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych

W następnej kolejności dobrze jest zawiadomić policję, dokonanie nieautoryzowanych transakcji to przestępstwo, a notatka sporządzona przez policje pomoże nam na późniejszych etapach odzyskiwania pieniędzy. Nie powinniśmy liczyć na to, że sprawcy zostaną ujęci, a pieniądze odzyskane. Zazwyczaj policja nie jest w stanie zidentyfikować złodziei,  a pieniądze są przelewane na zagraniczne konta.

Prawdopodobnie bank nie będzie chciał nam pomóc w tej sytuacji, tak naprawdę nie leży to w jego interesie. Banki starają się przekonać poszkodowanych, że przyczynili się do nieautoryzowanej transakcji i nie należy im się zwrot pieniędzy. Musimy jednak złożyć oficjalną reklamację w banku w sprawie usług płatniczych, jest to niezbędny element aby dochodzić swoich praw na późniejszym etapie odzyskiwania pieniędzy. Bank będzie próbował przekonać nas, że wina leży po naszej stronie a kradzież spowodowana jest niedbalstwem lub nawet oszustwem! Nie dajmy sobie wmówić, że to prawda i walczmy o swoje prawa.  Dla przykładu przytoczyć można art. 50 ust. 1 ustawy Prawo bankowe:

Bank dokłada szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych.

To bank powinien zadbać o bezpieczeństwo naszych pieniędzy, nieautoryzowane transakcje płatnicze są dowodem na to, że zabezpieczenia banku nie były wystarczające i to po stronie dostawcy usług płatniczych leży wina.

nieautoryzowane transakcje

Gdzie domagać się zwrotu pieniędzy na podstawie ustawy dotyczącej usług płatniczych?

Kiedy bank odmówił uznania reklamacji, wtedy nasze kroki możemy skierować do rzecznika finansowego, rzecznik finansowy pomaga osobom poszkodowanym przez nieautoryzowane transakcje. Kiedy wyczerpaliśmy wszystkie poprzednie możliwości a reklamacja nie przyniosła skutku, rzecznik finansowy pomoże nam rozwiązać sprawę w ramach postępowania polubownego lub interwencyjnego.  W ramach postępowania interwencyjnego eksperci przygotowują argumentację, która ma na celu przekonanie banku do zmiany stanowiska.

Rzecznik Finansowy nie ma jednak możliwości wydania decyzji wiążącej podmiot rynku finansowego. To oznacza, że bank może nie zmienić stanowiska. W postępowaniu polubownym natomiast rzecznik jest bezstronnym negocjatorem próbującym polubownie zakończy spór pomiędzy bankiem a klientem. W praktyce metody są mało skuteczne, banki rzadko zmieniają swoje decyzje na korzyść klienta.

nieautoryzowane transakcje

Co zrobić w przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej? 

Rzecznik finansowy posiada w swoim arsenale jeszcze jedną, tym razem bardzo silną broń, jest to skarga nadzwyczajna. Skarga nadzwyczajna wnoszona jest do Sądu Najwyższego w szczególnych okolicznościach, gdy konieczne jest wyeliminowanie z obrotu prawnego rażąco niesprawiedliwych i krzywdzących orzeczeń sądowych wydanych z naruszeniem przepisów prawa lub podstawowych praw jednostki. Z tego powodu skarga ta jest stosowana jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Nie jest zatem możliwe wniesienie skargi co do każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Inną instytucją w której możemy uzyskać pomoc jest Arbiter bankowyArbiter rozpatruje spory między klientami banków a bankami (w tym w sprawie usług płatniczych) do kwoty nieautoryzowanej transakcji wysokości 12 000,00 zł w zaledwie jednej instancji, gdy wcześniejsza reklamacja i odwołanie do banku nie odniosły skutku. Wniosek do Arbitra nie jest skomplikowany, a opłata to tylko 50 zł. Arbiter wydaje decyzję w ciągu 90 dni, czyli bardzo szybko w porównaniu do standardowego postępowania sądowego.

Arbiter może prosić o dodatkowe wyjaśnienia, a także doprowadzić do zawarcia ugody z bankiem. Bank nie może się odwołać od pozytywnej dla klienta decyzji arbitra. Co więcej, bank musi oddać klientowi pobrane opłaty. Decyzja arbitra nie wyklucza dalszego dochodzenia sprawy na drodze sądowej przez klienta. Na koniec ciekawostka: w okresie od 1 marca 2002 roku wszystkie banki wykonały orzeczenia arbitra bankowego. Jest to więc bardzo skuteczna droga dochodzenia swoich praw z bankiem.

Jeżeli wszystkie poprzednie metody nas zawiodły lub kwota jaką skradziono jest wyższa niż 12 000 zł musimy skierować nasze kroki do sądu. Najpierw jednak radzimy skorzystać z pomocy ekspertów Prawnik.One. Pomogą oni rozwiać wątpliwości jakie rozwiązanie wybrać, a w przypadku wyboru drogi sądowej doradzą w wyborze doświadczonego adwokata. Doświadczeni adwokaci współpracujący z Prawnik.One bez problemu poradzą sobie w trudnej i długiej walce z bankowym gigantem. Pomagamy klientom w całej Polsce: Warszawa, Katowice (Śląśk), Kraków, Poznań, Łódź, Gdańsk (Trójmiasto), Lublin, Rzeszów, Białystok.

Banki niechętnie zwracają pieniądze skradzione z zabezpieczanych przez nie kont bankowych, zazwyczaj te pieniądze trzeba po prostu wywalczyć w sądzie.  Wypełnij formularz kontaktowy i zgłoś się do nas, odezwiemy się tak szybko jak to możliwe i pomożemy Ci odzyskać pieniądze.

Artykuły

UOKiK wszczął kolejne postępowania przeciwko bankom ws. nieautoryzowanych transakcji.  

Zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych banki mają obowiązek zwrotu środków będących przedmiotem nieautoryzowanych lub przywrócenia rachunku do stanu sprzed wystąpienia takiej transakcji  do końca następującego po dniu wystąpienie takiej transakcji. Niestety...

UOKiK stawia zarzuty w sprawie nieautoryzowanych transakcji 5 bankom

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od roku prowadzi postępowanie mające na celu wyjaśnienie czy banki naruszają podstawowe interesy konsumentów. Na podstawie zebranych informacji Urząd postawił 5 bankom zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Bank...

Nieautoryzowane transakcje. Co to jest rażące niedbalstwo?

Z roku na rok w naszym kraju rośnie liczba nieautoryzowanych transakcji. Zagrożenie jest o tyle poważne, że internetowy rynek sprzedażowy jest ogromny i w wyniku pandemii ciągle się powiększa. Część osób, które do tej pory dokonywały tylko transakcji gotówkowych, aby...

Zaległa płatność – Uważaj na maile z fałszywymi fakturami!

Aby wzbudzić zaufanie oszuści wysyłają maile o tytułach np. „Upływa termin płatności”, „Zaległa płatność”, „Rozliczenie kwartalne”, „Rozliczenie roczne”. Mamy wtedy do czynienia z atakami phishingowymi próbującymi bazować na fali rocznych podsumowań i przygotowań do...

Kradzież z karty kredytowej a odpowiedzialność banku

Rosnąca ilość kradzieży z kart płatniczych powoduje wątpliwości dotyczące odpowiedzialności za powstałe straty. Czy bank musi oddać pieniądze w przypadku kradzieży z konta bankowego? Pytania o odpowiedzialność banku to jedyne z najczęściej zadawanych pytań przez...

Nieautoryzowane transakcje i ponowne wystąpienie Rzecznika Finansowego – komentarz adwokata.

Nieautoryzowane transakcje - coraz powszechniejszy problem. Na fakt powagi oraz powszechności problemów wynikających z nieautoryzowanych transakcji, zdaniem kancelarii wskazuje lipcowe wystąpienie Rzecznika Finansowego do banków w sprawie ujawnienia informacji o skali...

Uwaga na fałszywe smsy z Poczty Polskiej!

Poczta Polska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami. SMS rozsyłane są w związku z wprowadzeniem przez Unię Europejską tzw. pakietu VAT dla e-commerce. W wiadomości hakerzy informują o konieczności dopłacenia do przesyłki, fałszywe sms-y zawierają w treści bardzo...

Oszustwo na brokera Bitcoin. Jak odzyskać pieniądze?

Metoda na brokera Bitcoin polega na zmanipulowaniu ofiary w taki sposób, aby sama umożliwiła przestępcom dostęp do konta bankowego. Złodzieje podszywają się pod brokerów finansowych, a następnie okradają swoje ofiary z oszczędności życia. Każdy z nas chciałby pomnażać...

Ubezpieczenie karty – czy warto? A co jeśli ktoś posłużył się moją kartą płatniczą / kredytową?

W dzisiejszym artykule opisujemy prawdziwą historię pewnego małżeństwa, które skuszone propozycją wzmocnienia bezpieczeństwa swoich finansów, zdecydowało się na zawarcie z bankiem umowy o ubezpieczenie karty. Czym w praktyce jest ubezpieczenie karty? To zależy od tego...

Kradzieże z kont bankowych – skala fraudów na świecie

W Polsce w ostatnich latach wzrost liczby włamań na konta bankowe i kradzieży dokonanych przy pomocy kart płatniczych jest wyraźnie zauważalny. Często słyszymy pytania o to czy ten problem dotyczy tylko naszego kraju. Postanowiliśmy się przyjrzeć publikowanym...