720 838 100 kontakt@prawnik.one

Nieautoryzowane transakcje i ponowne wystąpienie Rzecznika Finansowego – komentarz adwokata.

3
(4)

Nieautoryzowane transakcje – coraz powszechniejszy problem.

Na fakt powagi oraz powszechności problemów wynikających z nieautoryzowanych transakcji, zdaniem kancelarii wskazuje lipcowe wystąpienie Rzecznika Finansowego do banków w sprawie ujawnienia informacji o skali zjawiska.

Jak wskazał Rzecznik finansowy nieautoryzowane transakcje polegające na kradzieży środków z rachunku bankowego stanowią najczęstszą przyczynę skarg klientów banku z zakresu naruszeń ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

W publikacji z dnia 29 lipca 2021 r. Rzecznik Finansowy podał, iż – Nieautoryzowane transakcje to obecnie jedno z największych zagrożeń związanych z tzw. bankowością elektroniczną. Rozwój i dostępność technologii, a także w ostatnim czasie epidemia COVID-19 spotęgowały wzrost działalności przestępczej, skutkującej kradzieżą środków z kont bankowych. Zwracają się do nas poszkodowani, którzy w ten sposób utracili niekiedy oszczędności całego życia. Występując do banków z konkretnymi pytaniami dotyczącymi nieautoryzowanych transakcji chcemy ocenić skalę tego zjawiska oraz sprawdzić czy banki realizują kluczową dla ochrony konsumenckiej zasadę D+1 – mówi dr hab. Mariusz Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy.

W końcowej części komunikatu Rzecznik Finansowy wskazał, iż w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanej transakcji, należy niezwłocznie złożyć reklamację w swoim banku, a w razie jej nieuwzględnienia, zgłosić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

W ocenie kancelarii, poszkodowani nieautoryzowanymi transakcjami podejmując się  optymalizacji szans na odzyskanie pieniędzy, poza powiadomieniem banku, powinni także zgłosić fakt ich wystąpienia służbom policji.

Odmowna reklamacja nie kończy sprawy.

Należy pamiętać, iż odmowna decyzja banku w zakresie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, nie stanowi o zakończeniu sprawy.

W chwili wykrycia nieautoryzowanych transakcji liczy się czas podejmowanych reakcji. Warto skorzystać już wtedy z pomocy doświadczonych prawników, którzy przeprowadzą przez często pełen stresu, proces zmierzający do odzyskiwania skradzionych pieniędzy. 

Warto wiedzieć, iż poszkodowany nieautoryzowanymi transakcjami jest uprawniony do wstąpienia na drogę sądową, która bezpośrednio może doprowadzić do odzyskania pieniędzy od banku.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów w sprawach dotyczących nieautoryzowanych transakcji?

Przede wszystkim znajomość metodyki postępowania, jak również przygotowania i zabezpieczenia materiału dowodowego, stanowi często kluczowy aspekt wywierający wpływ na końcowy wynik sprawy.

Masz kredyt frankowy? Potrzebujesz specjalistów w zakresie prawa bankowego?

Najlepsi adwokaci w twoim zasięgu!

Czy ten artykuł był pomocny?

Kliknij na gwiazdę, aby ocenić.

Średnia ocen 3 / 5. 4

Artykuł jeszcze nie oceniany. Bądź pierwszy!

UOKiK wszczął kolejne postępowania przeciwko bankom ws. nieautoryzowanych transakcji.  

Zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych banki mają obowiązek zwrotu środków będących przedmiotem nieautoryzowanych lub...

UOKiK stawia zarzuty w sprawie nieautoryzowanych transakcji 5 bankom

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od roku prowadzi postępowanie mające na celu wyjaśnienie czy banki naruszają...

Nieautoryzowane transakcje. Co to jest rażące niedbalstwo?

Z roku na rok w naszym kraju rośnie liczba nieautoryzowanych transakcji. Zagrożenie jest o tyle poważne, że...

Zaległa płatność – Uważaj na maile z fałszywymi fakturami!

Aby wzbudzić zaufanie oszuści wysyłają maile o tytułach np. „Upływa termin płatności”, „Zaległa płatność”,...