Kradzież pieniędzy z konta bankowego

 

Jak uzyskać pomoc?

Kradzież pieniędzy rachunku bankowego to nieraz strata wszystkich oszczędności naszego życia. Metody przestępców na włamanie na konto bankowe są bardzo różne i nieustannie się zmieniają. Na szczęście coraz częściej skradzione pieniądze udaje się odzyskać. Co zrobić w razie wystąpienie nieautoryzowanej transakcji? Jaka jest odpowiedzialność banku? Gdzie zgłosić kradzież pieniędzy z konta? Na te wszystkie pytania odpowiemy w tym artykule.

Reklamacja w banku

W pierwszej kolejności, gdy zorientujemy się, że z naszego konta bankowego zostały skradzione pieniądze musimy złożyć reklamację. To bank odpowiada za to, aby jego zabezpieczenia były odporne na ataki hakerskie i zapobiegały nieautoryzowanym transakcjom. Musimy zdawać sobie sprawę, że zazwyczaj sprawcy takich kradzieży są niemożliwi do wykrycia, a jedyną szansą na odzyskanie pieniędzy jest zwrot środków przez bank. W kolejnym kroku należy udać się na policję, aby zgłosić kradzież

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy o usługach płatniczych, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank powinien zwrócić niezwłocznie środki na konto klienta, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji.

Niestety w praktyce samo złożenie reklamacji może być mało skuteczne, banki odrzucają reklamację powołując się na rażące niedbalstwo klienta a policja umarza śledztwo ze względu na niewykrycie sprawców. Często jedyną możliwością na odzyskanie pieniędzy jest droga sądowa.

Banki nie uznają swojej winy argumentując, że to klient jest winien kradzieży, a pieniądze stracił z powodu swojego zaniedbania. Podstawą prawną na jakiej opierają się banki jest ust. 3 wspomnianego wcześniej art. 46 ustawy o usługach płatniczych. Czytamy w nim, że płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa.

Przede wszystkim nie należy się załamywać po negatywnie rozpatrzonej reklamacji. Nic dziwnego, że bank nie chce zwrócić nam pieniędzy. Błędy w systemach zabezpieczeń to dla banków bardzo wysokie koszty. Prawo jest jednak po naszej stronie bank powinien zwrócić nam pieniądze w ciągu 48h, jeżeli tego nie zrobi są inne sposoby na odzyskanie naszych pieniędzy.

Pamiętaj!

W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca usług płatniczych powinien bezzwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę tej transakcji, dopiero w następnej kolejności będzie oceniał czy dokonanie zwrotu było uzasadnione.

Rażące niedbalstwo

W polskim systemie prawnym nie ma definicji rażącego niedbalstwa, natomiast na podstawie orzecznictwa możemy przyjąć, że jest to sposób zachowania, który zdecydowanie odbiega od przyjętych norm i powszechnie obowiązujących zasad. W potocznym języku powiedzielibyśmy, że to działanie bezmyślne, głupie, wywołujące opłakane skutki.

W większości przypadków nie można jednak mówić o rażącym niedbalstwie a tym bardziej o celowym działaniu. Złodzieje dokładają wszelkich starań, żeby ich ofiara była nieświadoma tego, że sama przyczynia się do włamania na konto bankowe. Oszuści wysyłają wiadomości identyczne jak te, które codziennie dostajemy z banku, coraz częściej zdarza się, że hakerzy korzystają z numerów infolinii bankowej podając się za pracowników banku. Działają w sposób zorganizowany, stosując wymyślne techniki a w takich przypadkach nie może być mowy o niedbalstwie z naszej strony.

Pamiętaj!

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że jest to niezachowanie elementarnych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. Można zatem powiedzieć, że jest to zbagatelizowanie należytych reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach. Będąc ofiarami podstępu nie dopuszczany się rażącego niedbalstwa.

Transakcja nieautoryzowana

Kolejnym argumentem, który podnoszą banki jest to, że transakcje, podczas których zostały skradzione nam pieniądze były przez nas autoryzowane. Oszuści stosują różne techniki, aby wykraść od nas kod autoryzacyjny lub zmusić nas do zaakceptowania transakcji. Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów transakcja autoryzowana to transakcja, której płatnik jest świadomy i wyraził na nią zgodę, przy czym przyjmuje się, że taka kwalifikacja nie jest zależna od tego, czy transakcja była dokonana z użyciem, czy bez użycia instrumentu płatniczego. Nie ma mowy więc o autoryzacji w przypadku oszustwa i wykradzenia kodu autoryzacyjnego, bank powinien nam zwrócić pieniądze i to razem z zaległymi odsetkami. Liczba nieautoryzowanych transakcji z roku na rok rośnie, każdy z nas może paść ofiarą oszusta, tym bardziej należy wiedzieć jak postępować w tej bardzo nieprzyjemnej sytuacji.

Pamiętaj!

Nieautoryzowane transakcje oznaczają transakcje wykonane bez zgody płatnika, przy czym przyjmuje się, że taka kwalifikacja nie jest zależna od tego, czy transakcja była dokonana z użyciem, czy bez użycia instrumentu płatniczego.

Transakcja nieautoryzowana

Rzecznik finansowy

Kiedy twoja reklamacja została odrzucona możesz złożyć wniosek o interwencję do rzecznika finansowego. W ramach postępowania rzecznik przygotuję argumentację, która będzie miała na celu przekonanie banku o błędności ich decyzji. Postępowanie trwa od 3 do 12 miesięcy i najczęściej nie skutkuje zmianą stanowiska banku. Rzecznik Finansowy nie ma możliwości wydania decyzji wiążącej bank.

Arbiter bankowy

Kiedy z konta bankowego skradziono relatywnie niską kwotę rozpoczynanie sprawy sądowej wydaje się nieopłacalne. W takich sytuacjach pomocny może się okazać Arbiter Bankowy. Arbiter rozpatruje spory między klientami banków a bankami do kwoty 12 000,00 zł w zaledwie jednej instancji, gdy wcześniejsza reklamacja i odwołanie do banku nie odniosły skutku. Wniosek do Arbitra nie jest skomplikowany, ale wymaga opłacenia. Opłata arbitrażowa wynosi tylko 50 zł, Arbiter wydaje decyzję w ciągu 90 dni, czyli bardzo szybko w porównaniu do standardowego postępowania sądowego. Arbiter może prosić o dodatkowe wyjaśnienia, a także doprowadzić do zawarcia ugody z bankiem. Bank nie może się odwołać od pozytywnej dla klienta decyzji arbitra. Co więcej, bank musi oddać klientowi pobrane opłaty. Decyzja arbitra nie wyklucza dalszego dochodzenia sprawy na drodze sądowej przez klienta. Na koniec ciekawostka: w okresie od 1 marca 2002 roku wszystkie banki wykonały orzeczenia arbitra bankowego. Jest to więc bardzo skuteczna droga dochodzenia swoich praw z bankiem.

Pamiętaj!

Arbiter rozpatruje spory między klientami banków a bankami do kwoty 12 000,00 zł. Opłata arbitrażowa wynosi tylko 50 zł, a Arbiter wydaje decyzję w ciągu 90 dni.

Gdzie pozwać bank o zwrot pieniędzy skradzionych przez hakera?

Polskie prawo ułatwia sprawę klientom banków i możesz pozwać bank w sądzie, który jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby Twojej firmy (art. 372 kodeksu postępowania cywilnego).

Ile to kosztuje?

Zasada jest taka, że kosztuje to 5% wartości kwoty, której chcesz żądać od banku. Jeśli jednak jesteś konsumentem (osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej) Twoje opłata wyniesie także 5%, ale nie więcej niż 1000 zł. (art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

To obowiązek Banku

Należy pamiętać, że banki są instytucjami zaufania publicznego i to na nich spoczywa ciężar zapewnienia bezpieczeństwa naszym pieniądzom. Aplikacje z których korzystamy powinny być odporne na ataki hakerskie a system zabezpieczeń tak skonstruowany, aby nie dochodziło do nieautoryzowanych transakcji. Niestety fakty często rozmijają się z rzeczywistością a ofiarami tych zaniedbań stają się sami klienci. Banki nie chcą przyznawać się do popełnienia błędu, bo wiąże się z dużymi kosztami, jakie muszą ponieść. Jeżeli będziemy zmuszeni odzyskać nasze pieniądze na drodze sądowej przyda się pomoc doświadczonego prawnika. Banki to potężne instytucje z którymi bezbronny obywatel ma małe szanse wygrać. Najlepsi prawnicy z Prawnik.One czekają, aby pomóc Ci odzyskać twoje pieniądze. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, odezwiemy się do Ciebie!

Artykuły

Niezwłoczny zwrot środków – obowiązek banku

Kradzież z konta, to nic innego jak nieautoryzowana transakcja. W razie jej wystąpienia, bank ma obowiązek zwrócić klientowi (posiadaczowi rachunku bankowego) kwotę wyprowadzoną z rachunku. Czas ucieka. Bank ma dzień na przywrócenie salda rachunku do stanu sprzed...

Ugoda z Bankiem? Top secret!

Kradzieże z rachunków bankowych się zdarzają – o czym świadczy ilość publikowanych przez banki ostrzeżeń, a to o oszustwach inwestycyjnych, a to zainfekowanych linkach itp. W większości przypadków okradzione osoby zgłaszają reklamacje do swojego Banku (co doradzają...

Metoda na komunikator – nie daj się oszukać

Pani Kasia robiła zakupy w jednej z galerii handlowych w dużym mieście na terenie Górnego Śląska. Wybierała sukienkę, bowiem w sobotę miała iść na wernisaż i chciała elegancko wyglądać. W pewnym momencie otrzymała wiadomość na Messenger od swojej przyjaciółki Krysi....

Ochrona Prawnik One przy nieautoryzowanych transakcjach

Przypadek wystąpienia nieautoryzowanej transakcji może przydarzyć się każdemu, kto korzysta z usług bankowych. Nieautoryzowaną transakcją najogólniej mówiąc jest transakcją, na którą posiadacz rachunku bankowego nigdy nie wyraził zgody. Metod działania przestępców...

Kradzież z konta: Nie daj się zbyć!

Na stronach internetowych, w tym także na portalach społecznościowych, pojawiają się reklamy zachęcające do inwestowania: jak znany sportowiec, aktor czy modelka lub zachwalające młode osoby, które bez wysiłku i pracy stały się bardzo zamożne. Oczywiście osoby te...

Kosztowne zakupy, czyli kradzież pieniędzy z konta

Jak kosztowne mogą być zakupy spożywcze dowiedziała się jedna z klientek banku, a zasadniczo jej mąż, który zauważył znaczny ubytek gotówki z konta. Pani S., jak co dzień, udała się do pobliskiego dyskontu w celu dokonania zakupów. Pamiętała czasy, kiedy nie było...

Podwójna kradzież z konta

Klient banku miał konto w banku polskim oraz w banku zagranicznym. Z jego konta zniknęło prawie 40 000 zł, które oszuści przelali na konto zagraniczne, a następnie wyprowadzili dalej. Pewnego dnia poszkodowany otrzymał SMS-a 3D Secure, dzięki któremu zorientował...

Kradzież z rachunku spółki jawnej, czyli kolejna historia z happy endem

Jeden ze wspólników spółki jawnej próbował zalogować się na rachunek bankowy spółki. W trakcie logowania został poproszony o podanie numeru klienta, a następnie wpisał indywidualne hasło użytkownika. Po wpisaniu obu tych informacji na stronie internetowej banku...

Kosztowne zakupy, czyli kradzież pieniędzy z konta

O kosztownych zakupach w sklepie jednej z popularnych sieci sklepów dowiedziała się jedna z klientek banku, a zasadniczo jej mąż, który zauważył znaczny ubytek gotówki z konta

Skuteczny atak hakerów jest możliwy mimo zainstalowania programu antywirusowego

Warto wiedzieć, że złośliwe oprogramowanie jest systematycznie ulepszane i istnieją nawet programy, które po zainfekowaniu naszego komputera, samoczynnie się usuwają, co uniemożliwia ich wykrycie przez pogramy antywirusowe.

Ktoś ukradł pieniądze z Twojego konta ?

Sprawdź ZA DARMO jak najszybciej odzyskać pieniądze

BEZPŁATNA analiza sprawy i konsultacja ze specjalistą