Kradzież pieniędzy z konta bankowego

 

Jak uzyskać pomoc?

Kradzież pieniędzy rachunku bankowego to nieraz strata wszystkich oszczędności naszego życia. Metody przestępców na włamanie na konto bankowe są bardzo różne i nieustannie się zmieniają. Na szczęście coraz częściej skradzione pieniądze udaje się odzyskać. Co zrobić w razie wystąpienie nieautoryzowanej transakcji? Jaka jest odpowiedzialność banku? Gdzie zgłosić kradzież pieniędzy z konta? Na te wszystkie pytania odpowiemy w tym artykule.

Reklamacja w banku

W pierwszej kolejności, gdy zorientujemy się, że z naszego konta bankowego zostały skradzione pieniądze musimy złożyć reklamację. To bank odpowiada za to, aby jego zabezpieczenia były odporne na ataki hakerskie i zapobiegały nieautoryzowanym transakcjom. Musimy zdawać sobie sprawę, że zazwyczaj sprawcy takich kradzieży są niemożliwi do wykrycia, a jedyną szansą na odzyskanie pieniędzy jest zwrot środków przez bank. W kolejnym kroku należy udać się na policję, aby zgłosić kradzież

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy o usługach płatniczych, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank powinien zwrócić niezwłocznie środki na konto klienta, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji.

Niestety w praktyce samo złożenie reklamacji może być mało skuteczne, banki odrzucają reklamację powołując się na rażące niedbalstwo klienta a policja umarza śledztwo ze względu na niewykrycie sprawców. Często jedyną możliwością na odzyskanie pieniędzy jest droga sądowa.

Banki nie uznają swojej winy argumentując, że to klient jest winien kradzieży, a pieniądze stracił z powodu swojego zaniedbania. Podstawą prawną na jakiej opierają się banki jest ust. 3 wspomnianego wcześniej art. 46 ustawy o usługach płatniczych. Czytamy w nim, że płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa.

Przede wszystkim nie należy się załamywać po negatywnie rozpatrzonej reklamacji. Nic dziwnego, że bank nie chce zwrócić nam pieniędzy. Błędy w systemach zabezpieczeń to dla banków bardzo wysokie koszty. Prawo jest jednak po naszej stronie bank powinien zwrócić nam pieniądze w ciągu 48h, jeżeli tego nie zrobi są inne sposoby na odzyskanie naszych pieniędzy.

Pamiętaj!

W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca usług płatniczych powinien bezzwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę tej transakcji, dopiero w następnej kolejności będzie oceniał czy dokonanie zwrotu było uzasadnione.

Rażące niedbalstwo

W polskim systemie prawnym nie ma definicji rażącego niedbalstwa, natomiast na podstawie orzecznictwa możemy przyjąć, że jest to sposób zachowania, który zdecydowanie odbiega od przyjętych norm i powszechnie obowiązujących zasad. W potocznym języku powiedzielibyśmy, że to działanie bezmyślne, głupie, wywołujące opłakane skutki.

W większości przypadków nie można jednak mówić o rażącym niedbalstwie a tym bardziej o celowym działaniu. Złodzieje dokładają wszelkich starań, żeby ich ofiara była nieświadoma tego, że sama przyczynia się do włamania na konto bankowe. Oszuści wysyłają wiadomości identyczne jak te, które codziennie dostajemy z banku, coraz częściej zdarza się, że hakerzy korzystają z numerów infolinii bankowej podając się za pracowników banku. Działają w sposób zorganizowany, stosując wymyślne techniki a w takich przypadkach nie może być mowy o niedbalstwie z naszej strony.

Pamiętaj!

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że jest to niezachowanie elementarnych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. Można zatem powiedzieć, że jest to zbagatelizowanie należytych reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach. Będąc ofiarami podstępu nie dopuszczany się rażącego niedbalstwa.

Transakcja nieautoryzowana

Kolejnym argumentem, który podnoszą banki jest to, że transakcje, podczas których zostały skradzione nam pieniądze były przez nas autoryzowane. Oszuści stosują różne techniki, aby wykraść od nas kod autoryzacyjny lub zmusić nas do zaakceptowania transakcji. Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów transakcja autoryzowana to transakcja, której płatnik jest świadomy i wyraził na nią zgodę, przy czym przyjmuje się, że taka kwalifikacja nie jest zależna od tego, czy transakcja była dokonana z użyciem, czy bez użycia instrumentu płatniczego. Nie ma mowy więc o autoryzacji w przypadku oszustwa i wykradzenia kodu autoryzacyjnego, bank powinien nam zwrócić pieniądze i to razem z zaległymi odsetkami. Liczba nieautoryzowanych transakcji z roku na rok rośnie, każdy z nas może paść ofiarą oszusta, tym bardziej należy wiedzieć jak postępować w tej bardzo nieprzyjemnej sytuacji.

Pamiętaj!

Nieautoryzowane transakcje oznaczają transakcje wykonane bez zgody płatnika, przy czym przyjmuje się, że taka kwalifikacja nie jest zależna od tego, czy transakcja była dokonana z użyciem, czy bez użycia instrumentu płatniczego.

Transakcja nieautoryzowana

Rzecznik finansowy

Kiedy twoja reklamacja została odrzucona możesz złożyć wniosek o interwencję do rzecznika finansowego. W ramach postępowania rzecznik przygotuję argumentację, która będzie miała na celu przekonanie banku o błędności ich decyzji. Postępowanie trwa od 3 do 12 miesięcy i najczęściej nie skutkuje zmianą stanowiska banku. Rzecznik Finansowy nie ma możliwości wydania decyzji wiążącej bank.

Arbiter bankowy

Kiedy z konta bankowego skradziono relatywnie niską kwotę rozpoczynanie sprawy sądowej wydaje się nieopłacalne. W takich sytuacjach pomocny może się okazać Arbiter Bankowy. Arbiter rozpatruje spory między klientami banków a bankami do kwoty 12 000,00 zł w zaledwie jednej instancji, gdy wcześniejsza reklamacja i odwołanie do banku nie odniosły skutku. Wniosek do Arbitra nie jest skomplikowany, ale wymaga opłacenia. Opłata arbitrażowa wynosi tylko 50 zł, Arbiter wydaje decyzję w ciągu 90 dni, czyli bardzo szybko w porównaniu do standardowego postępowania sądowego. Arbiter może prosić o dodatkowe wyjaśnienia, a także doprowadzić do zawarcia ugody z bankiem. Bank nie może się odwołać od pozytywnej dla klienta decyzji arbitra. Co więcej, bank musi oddać klientowi pobrane opłaty. Decyzja arbitra nie wyklucza dalszego dochodzenia sprawy na drodze sądowej przez klienta. Na koniec ciekawostka: w okresie od 1 marca 2002 roku wszystkie banki wykonały orzeczenia arbitra bankowego. Jest to więc bardzo skuteczna droga dochodzenia swoich praw z bankiem.

Pamiętaj!

Arbiter rozpatruje spory między klientami banków a bankami do kwoty 12 000,00 zł. Opłata arbitrażowa wynosi tylko 50 zł, a Arbiter wydaje decyzję w ciągu 90 dni.

Gdzie pozwać bank o zwrot pieniędzy skradzionych przez hakera?

Polskie prawo ułatwia sprawę klientom banków i możesz pozwać bank w sądzie, który jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby Twojej firmy (art. 372 kodeksu postępowania cywilnego).

Ile to kosztuje?

Zasada jest taka, że kosztuje to 5% wartości kwoty, której chcesz żądać od banku. Jeśli jednak jesteś konsumentem (osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej) Twoje opłata wyniesie także 5%, ale nie więcej niż 1000 zł. (art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

To obowiązek Banku

Należy pamiętać, że banki są instytucjami zaufania publicznego i to na nich spoczywa ciężar zapewnienia bezpieczeństwa naszym pieniądzom. Aplikacje z których korzystamy powinny być odporne na ataki hakerskie a system zabezpieczeń tak skonstruowany, aby nie dochodziło do nieautoryzowanych transakcji. Niestety fakty często rozmijają się z rzeczywistością a ofiarami tych zaniedbań stają się sami klienci. Banki nie chcą przyznawać się do popełnienia błędu, bo wiąże się z dużymi kosztami, jakie muszą ponieść. Jeżeli będziemy zmuszeni odzyskać nasze pieniądze na drodze sądowej przyda się pomoc doświadczonego prawnika. Banki to potężne instytucje z którymi bezbronny obywatel ma małe szanse wygrać. Najlepsi prawnicy z Prawnik.One czekają, aby pomóc Ci odzyskać twoje pieniądze. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, odezwiemy się do Ciebie!

Artykuły

Jak wyglądają fałszywe maile?

Poczta mail dla wielu z nas stanowi jeden z częściej używanych komunikatorów, jednakże wielu z nas nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego jak często za pośrednictwem wiadomości mail cyberprzestępcy starają się dostać do naszych danych, w tym również tych związanych z...

Nowa metoda oszustwa na OLX: oferują pomoc w odzyskaniu skradzionych pieniędzy!

Bezkarność oszustów grasujących na OLX spowodowała, że ich bezczelność przekroczyła wszelkie granice. Podszywając się pod pracowników OLX proponują pomoc w odzyskaniu skradzionych pieniędzy. Jak nie dać się ponownie oszukać? Tego dowiecie się w tym artykule. Fałszywy...

Jak zgłosić oszustwo internetowe?

Oszustwa internetowe są coraz częstszym zjawiskiem - oszustwa na OLX, nieautoryzowane kradzieże z konta bankowego, fałszywe wiadomości od inPost, jednakże jak zgłosić oszustwo internetowe, oraz gdzie? Na to pytanie odpowiemy w niniejszym artykule. Zgłoś...

Uwaga nieautoryzowane transakcje! Czy kampania informacyjna banku zmniejsza moje szanse na odzyskanie pieniędzy?

Problem powszechności oraz skali nieautoryzowanych transakcji staje się coraz bardziej zauważalny. Już dzisiaj możemy usłyszeć, że banki działające na polskim rynku zainicjowały programy informacyjne, kierowane do swoich klientów, opierające się na poszerzeniu...

ARBITER BANKOWY

Kiedy z konta bankowego skradziono relatywnie niską kwotę rozpoczynanie sprawy sądowej wydaje się nieopłacalne. W takich sytuacjach pomocny może się okazać Arbiter Bankowy.

Kradzież środków z rachunku bankowego a odszkodowanie.

W sytuacji kiedy orientujemy się, że z naszego konta bankowego zniknęły pieniądze emocje są ogromne, często zdenerwowanie bierze górę nad rozsądkiem. Dopiero później zaczynamy się zastanawiać jak odzyskać skradzione środki. Warto jednak zachować chłodną głowę ponieważ rozsądna reakcja może być bardzo pomocna w uzyskaniu odszkodowania.

Jak hakerzy włamują się na konta bankowe ?

Chociaż włamania na konto bankowe nie są czymś nowym i wiemy o nich od dawna to nadal wielu użytkowników internetu daję się oszukać, szczególnie, że metody hakerów są coraz bardziej pomysłowe i należy być naprawdę czujnym, aby nasze pieniądze były bezpieczne. A więc jak hakerzy włamują się na konta bankowe? Jakie mają sposoby? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Kradzież pieniędzy z konta – obowiązki i prawa banku.

Co raz bardziej powszechne kradzieże pieniędzy z kont bankowych powodują, że nasuwają się pytania o prawa i obowiązki banków w takich sytuacjach. Jakie obowiązki ma bank, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych środków? Co powinien zrobić bank gdy nasze środki zostaną skradzione?

Niezwłoczny zwrot środków – obowiązek banku

Kradzież z konta, to nic innego jak nieautoryzowana transakcja. W razie jej wystąpienia, bank ma obowiązek zwrócić klientowi (posiadaczowi rachunku bankowego) kwotę wyprowadzoną z rachunku. Czas ucieka. Bank ma dzień na przywrócenie salda rachunku do stanu sprzed...

Ugoda z Bankiem? Top secret!

Kradzieże z rachunków bankowych się zdarzają – o czym świadczy ilość publikowanych przez banki ostrzeżeń, a to o oszustwach inwestycyjnych, a to zainfekowanych linkach itp. W większości przypadków okradzione osoby zgłaszają reklamacje do swojego Banku (co doradzają...

ARBITER BANKOWY

Kiedy z konta bankowego skradziono relatywnie niską kwotę rozpoczynanie sprawy sądowej wydaje się nieopłacalne. W takich sytuacjach pomocny może się okazać Arbiter Bankowy.

Jak wyglądają fałszywe maile?

Poczta mail dla wielu z nas stanowi jeden z częściej używanych komunikatorów, jednakże wielu z nas nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego jak często za pośrednictwem wiadomości mail cyberprzestępcy starają się dostać do naszych danych, w tym również tych związanych z...

Nowa metoda oszustwa na OLX: oferują pomoc w odzyskaniu skradzionych pieniędzy!

Bezkarność oszustów grasujących na OLX spowodowała, że ich bezczelność przekroczyła wszelkie granice. Podszywając się pod pracowników OLX proponują pomoc w odzyskaniu skradzionych pieniędzy. Jak nie dać się ponownie oszukać? Tego dowiecie się w tym artykule. Fałszywy...

Oszustwo internetowe: Fałszywy sms łudząco podobny do wiadomości przesyłanych przez bank. Jaki wyrok sądu?

Sąd: „Jeśli transakcje zostały zrealizowane bez zgody płatnika oraz w okolicznościach, za które nie ponosi on odpowiedzialności, a następnie płatnik dokonał zgłoszenia wystąpienia nieautoryzowanych transakcji, to na dostawcy ciąży obowiązek zwrotu kwot...

Jak uchronić się przed oszustem w internecie? 5 zasad bezpieczeństwa

Oszustwa internetowe stały się w dzisiejszych czasach tak powszechne, że praktycznie każdy kto korzysta z sieci spotyka się z próbami wyłudzeń danych, kradzieży kont lub oszustwami na portalach aukcyjnych. Powszechność cyberprzestępstw powoduje, że musimy nauczyć się...

Jak zgłosić oszustwo internetowe?

Oszustwa internetowe są coraz częstszym zjawiskiem - oszustwa na OLX, nieautoryzowane kradzieże z konta bankowego, fałszywe wiadomości od inPost, jednakże jak zgłosić oszustwo internetowe, oraz gdzie? Na to pytanie odpowiemy w niniejszym artykule. Zgłoś...

OLX, Allegro, WhatsApp – na co trzeba uważać, żeby nie zostać oszukanym w internecie?

W ostatnich dniach spotykamy się z prawdziwą falą zgłoszeń dotyczących oszustw na OLX poprzez WhatsApp. W tym artykule postaramy się zwrócić uwagę na rzeczy, które powinny nas zaniepokoić podczas transakcji na OLX, powiemy na co uważać oraz jak bezpiecznie kupować i...

Uwaga nieautoryzowane transakcje! Czy kampania informacyjna banku zmniejsza moje szanse na odzyskanie pieniędzy?

Problem powszechności oraz skali nieautoryzowanych transakcji staje się coraz bardziej zauważalny. Już dzisiaj możemy usłyszeć, że banki działające na polskim rynku zainicjowały programy informacyjne, kierowane do swoich klientów, opierające się na poszerzeniu...

Oszustwo internetowe na KNF!

Wypełnij formularz lub zadzwoń! Naprawdę pomagamy! W poprzednich artykułach opisywaliśmy metodę cyberprzestępców polegającą na podszywaniu się pod pracownika banku w celu wyłudzenia loginu i hasła do internetowego konta bankowego. Tym razem przedstawimy metody jakie...

Uwaga na nr 22 598 40 77! Oszuści podszywają się pod Bank Millennium.

Zgłasza się do nas coraz więcej osób oszukanych przez przestępców podszywających się pod pracowników Banku Millenium. Złodzieje korzystają z identycznego numeru jak numer infolinii banku, proszą o dane do logowania i zainstalowanie groźnej aplikacji.