720 838 100 kontakt@prawnik.one

Kradzież pieniędzy z konta bankowego

 

Jak uzyskać pomoc?

 

Kradzież pieniędzy rachunku bankowego to nieraz strata wszystkich oszczędności naszego życia. Metody przestępców na włamanie na konto bankowe są bardzo różne i nieustannie się zmieniają. Na szczęście coraz częściej skradzione pieniądze udaje się odzyskać. Co zrobić w razie wystąpienie nieautoryzowanej transakcji? Jaka jest odpowiedzialność banku? Gdzie zgłosić kradzież pieniędzy z konta? Na te wszystkie pytania odpowiemy w tym artykule.

wyłudzenie kredytu

Nie wolno się poddawać!

Przede wszystkim nie należy się załamywać po negatywnie rozpatrzonej reklamacji. Nic dziwnego, że bank nie chce zwrócić nam pieniędzy. Błędy w systemach zabezpieczeń to dla banków bardzo wysokie koszty. Prawo jest jednak po naszej stronie bank powinien zwrócić nam pieniądze w ciągu 48h, jeżeli tego nie zrobi są inne sposoby na odzyskanie naszych pieniędzy.

Pamiętaj!

W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca usług płatniczych powinien bezzwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę tej transakcji, dopiero w następnej kolejności będzie oceniał czy dokonanie zwrotu było uzasadnione.

Reklamacja w banku

W pierwszej kolejności, gdy zorientujemy się, że z naszego konta bankowego zostały skradzione pieniądze musimy złożyć reklamację. To bank odpowiada za to, aby jego zabezpieczenia były odporne na ataki hakerskie i zapobiegały nieautoryzowanym transakcjom. Musimy zdawać sobie sprawę, że zazwyczaj sprawcy takich kradzieży są niemożliwi do wykrycia, a jedyną szansą na odzyskanie pieniędzy jest zwrot środków przez bank. W kolejnym kroku należy udać się na policję, aby zgłosić kradzież

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy o usługach płatniczych, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej bank powinien zwrócić niezwłocznie środki na konto klienta, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji.

Niestety w praktyce samo złożenie reklamacji może być mało skuteczne, banki odrzucają reklamację powołując się na rażące niedbalstwo klienta a policja umarza śledztwo ze względu na niewykrycie sprawców. Często jedyną możliwością na odzyskanie pieniędzy jest droga sądowa.

Banki nie uznają swojej winy argumentując, że to klient jest winien kradzieży, a pieniądze stracił z powodu swojego zaniedbania. Podstawą prawną na jakiej opierają się banki jest ust. 3 wspomnianego wcześniej art. 46 ustawy o usługach płatniczych. Czytamy w nim, że płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa.

Rażące niedbalstwo

W polskim systemie prawnym nie ma definicji rażącego niedbalstwa, natomiast na podstawie orzecznictwa możemy przyjąć, że jest to sposób zachowania, który zdecydowanie odbiega od przyjętych norm i powszechnie obowiązujących zasad. W potocznym języku powiedzielibyśmy, że to działanie bezmyślne, głupie, wywołujące opłakane skutki.

W większości przypadków nie można jednak mówić o rażącym niedbalstwie a tym bardziej o celowym działaniu. Złodzieje dokładają wszelkich starań, żeby ich ofiara była nieświadoma tego, że sama przyczynia się do włamania na konto bankowe. Oszuści wysyłają wiadomości identyczne jak te, które codziennie dostajemy z banku, coraz częściej zdarza się, że hakerzy korzystają z numerów infolinii bankowej podając się za pracowników banku. Działają w sposób zorganizowany, stosując wymyślne techniki a w takich przypadkach nie może być mowy o niedbalstwie z naszej strony.

Pamiętaj!

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że jest to niezachowanie elementarnych zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. Można zatem powiedzieć, że jest to zbagatelizowanie należytych reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach. Będąc ofiarami podstępu nie dopuszczany się rażącego niedbalstwa.

Transakcja nieautoryzowana

Kolejnym argumentem, który podnoszą banki jest to, że transakcje, podczas których zostały skradzione nam pieniądze były przez nas autoryzowane. Oszuści stosują różne techniki, aby wykraść od nas kod autoryzacyjny lub zmusić nas do zaakceptowania transakcji. Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów transakcja autoryzowana to transakcja, której płatnik jest świadomy i wyraził na nią zgodę, przy czym przyjmuje się, że taka kwalifikacja nie jest zależna od tego, czy transakcja była dokonana z użyciem, czy bez użycia instrumentu płatniczego. Nie ma mowy więc o autoryzacji w przypadku oszustwa i wykradzenia kodu autoryzacyjnego, bank powinien nam zwrócić pieniądze i to razem z zaległymi odsetkami. Liczba nieautoryzowanych transakcji z roku na rok rośnie, każdy z nas może paść ofiarą oszusta, tym bardziej należy wiedzieć jak postępować w tej bardzo nieprzyjemnej sytuacji.

Pamiętaj!

Nieautoryzowane transakcje oznaczają transakcje wykonane bez zgody płatnika, przy czym przyjmuje się, że taka kwalifikacja nie jest zależna od tego, czy transakcja była dokonana z użyciem, czy bez użycia instrumentu płatniczego.

Kradzież pieniędzy z konta bankowego

Przyczyny kradzieży pieniędzy z konta

Niewątpliwie jedną w przyczyn nieautoryzowanych transakcji jest nasza nieuwaga, codzienny pośpiech i zdenerwowanie. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo znaczący aspekt, czyli to jakie banki stosują mechanizmy uwierzytelniania transakcji. W wielu przypadkach z jakim się spotykamy oszuści wykonywali nieautoryzowane transakcje podczas fałszywego logowania do aplikacji mobilnej, niestety w żaden sposób nie było weryfikowane przez Bank czy aplikacja została zainstalowane przez osobą, która ma do tego prawo.

Logowania do aplikacji bankowej nie są wystarczająco zabezpieczone. Łatwy dostęp do aplikacji bankowej i bankowości internetowej to wygoda, ale niestety grozi kradzieżą pieniędzy z konta.

Czy bank odpowiada za bezpieczeństwo naszych środków?

Zgodnie art. 50 Ustawy Prawo bankowe Bank dokłada szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków pieniężnych. Wnioskując z tego przepisu bank nie powinien dopuścić, aby oszuści wykonywali nieautoryzowane transakcje.

Niestety w praktyce banki dopuszczają do wykorzystywania fałszywej strony internetowej banku w celu wyłudzania pieniędzy przez oszustów, a także do podszywania się przestępców pod numery infolinii banku. Tomasz Chróstny prezes UOKiK wszczął postępowanie w którym ma zamiar sprawdzić jakie banki stosują mechanizmy uwierzytelniania transakcji oraz jak rozpatrywane są reklamacje.

 

 

kradzież z konta internetowego

Co zrobić gdy moje konto zostało okradzione?

Kiedy stwierdzimy nieuprawnione logowania do aplikacji bankowej i bankowości elektronicznej, lub kradzież pieniędzy z konta internetowego natychmiast należy skontaktować się z bankiem za pośrednictwem oficjalnej infolinii. Nie należy się tego bać ponieważ oszuści mogą podszyć się pod ten numer jedynie do nas dzwoniąc, gdy my wybieramy numer banku możemy być pewni, że skontaktujemy się z prawdziwym konsultantem. Powiadomienie instytucji finansowej związane z kradzieżą pieniędzy jest bardzo ważne i wynika z Ustawy o usługach płatniczych.

Nigdy nie należy zapominać o złożeniu reklamacji gdy miała miejsce kradzież z konta internetowego, bank ma obowiązek przyjąć od nas reklamację, a na jej rozpatrzenie ma 30 dni ( w szczególnie trudnych przypadkach może ten okres przedłużyć do 60 dni).

Banki niestety bardzo często odrzucają reklamację doszukując się oszustwa ze strony klienta. Trzeba pamiętać, że bank ma obowiązek zwrotu pieniędzy nie później niż do końca dnia roboczego po dniu zgłoszenia oszustwa, niezależnie czy oszustwo zostało dokonane za pomocą karty płatniczej czy przelewu. Nie zapomnijmy także o zgłoszeniu sprawy organom ścigania!

 

 

kradzież z konta internetowego

Rzecznik finansowy

Kiedy twoja reklamacja została odrzucona możesz złożyć wniosek o interwencję do rzecznika finansowego. W ramach postępowania rzecznik przygotuję argumentację, która będzie miała na celu przekonanie banku o błędności ich decyzji. Postępowanie trwa od 3 do 12 miesięcy i najczęściej nie skutkuje zmianą stanowiska banku. Rzecznik Finansowy nie ma możliwości wydania decyzji wiążącej bank.

Arbiter bankowy

Kiedy z konta bankowego skradziono relatywnie niską kwotę rozpoczynanie sprawy sądowej wydaje się nieopłacalne. W takich sytuacjach pomocny może się okazać Arbiter Bankowy. Arbiter rozpatruje spory między klientami banków a bankami do kwoty 12 000,00 zł w zaledwie jednej instancji, gdy wcześniejsza reklamacja i odwołanie do banku nie odniosły skutku. Wniosek do Arbitra nie jest skomplikowany, ale wymaga opłacenia. Opłata arbitrażowa wynosi tylko 50 zł, Arbiter wydaje decyzję w ciągu 90 dni, czyli bardzo szybko w porównaniu do standardowego postępowania sądowego. Arbiter może prosić o dodatkowe wyjaśnienia, a także doprowadzić do zawarcia ugody z bankiem. Bank nie może się odwołać od pozytywnej dla klienta decyzji arbitra. Co więcej, bank musi oddać klientowi pobrane opłaty. Decyzja arbitra nie wyklucza dalszego dochodzenia sprawy na drodze sądowej przez klienta. Na koniec ciekawostka: w okresie od 1 marca 2002 roku wszystkie banki wykonały orzeczenia arbitra bankowego. Jest to więc bardzo skuteczna droga dochodzenia swoich praw z bankiem.

Pamiętaj!

Arbiter Bankowy rozpatruje spory między klientami banków a bankami do kwoty 12 000,00 zł. Opłata arbitrażowa wynosi tylko 50 zł, a Arbiter wydaje decyzję w ciągu 90 dni.

Gdzie pozwać bank o zwrot pieniędzy skradzionych przez hakera?

Polskie prawo ułatwia sprawę klientom banków i możesz pozwać bank w sądzie, który jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby Twojej firmy (art. 372 kodeksu postępowania cywilnego).

Ile to kosztuje?

Zasada jest taka, że kosztuje to 5% wartości kwoty, której chcesz żądać od banku. Jeśli jednak jesteś konsumentem (osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej) Twoje opłata wyniesie także 5%, ale nie więcej niż 1000 zł. (art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Gdzie pomaga Prawnik.One?

Prawnik.One oferuje pomoc oszukanym osobom na terenie całej Polski. Prowadzimy sprawy sądowe w wielu miastach. Spotkała Cię kradzież pieniędzy z konta: Warszawa, Katowice (Śląsk), Kraków, Poznań, Łódź, Lublin, Rzeszów, Trójmiasto, Białystok? Nasi adwokaci pojawiają się salach sądowych w całym kraju i pomagają ofiarom nieautoryzowanych transakcji. 

To obowiązek Banku

Należy pamiętać, że banki są instytucjami zaufania publicznego i to na nich spoczywa ciężar zapewnienia bezpieczeństwa naszym pieniądzom. Aplikacje z których korzystamy powinny być odporne na ataki hakerskie a system zabezpieczeń tak skonstruowany, aby nie dochodziło do nieautoryzowanych transakcji. Niestety fakty często rozmijają się z rzeczywistością a ofiarami tych zaniedbań stają się sami klienci. Banki nie chcą przyznawać się do popełnienia błędu, bo wiąże się z dużymi kosztami, jakie muszą ponieść. Jeżeli będziemy zmuszeni odzyskać nasze pieniądze na drodze sądowej przyda się pomoc doświadczonego prawnika. Banki to potężne instytucje z którymi bezbronny obywatel ma małe szanse wygrać. Najlepsi prawnicy z Prawnik.One czekają, aby pomóc Ci odzyskać twoje pieniądze. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, odezwiemy się do Ciebie!

Masz kredyt frankowy? Potrzebujesz specjalistów w zakresie prawa bankowego?

Najlepsi adwokaci w twoim zasięgu!

Artykuły

Zhakowane konto bankowe – czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

Kradzież pieniędzy z konta bankowego może spotkać każdego, stosowane przez przestępców metody sprawiają, że nikt nie może czuć się bezpieczny. Ofiarami oszustów padają nawet osoby, które bardzo dbają o bezpieczeństwo w sieci . Co zrobić kiedy mnie okradziono? Czy...

Kradzież z konta bankowego. Co to jest autoryzacja? Kiedy transakcja jest nieautoryzowana?

Często ofiary przestępców nie wiedzą czym tak naprawdę jest transakcja nieautoryzowana, oszuści stosują różne podstępy, aby wyłudzić kody potwierdzające transakcję. Kiedy transakcja jest autoryzowana a kiedy nie? Co mówi na ten temat Ustawa o usługach płatniczych? Na...

Zaległa płatność – Uważaj na maile z fałszywymi fakturami!

Aby wzbudzić zaufanie oszuści wysyłają maile o tytułach np. „Upływa termin płatności”, „Zaległa płatność”, „Rozliczenie kwartalne”, „Rozliczenie roczne”. Mamy wtedy do czynienia z atakami phishingowymi próbującymi bazować na fali rocznych podsumowań i przygotowań do...

Uwaga oszustwo! Przestępcy atakują klientów Getin bank.

Oszuści tym razem na celownik wzięli klientów Getin Banku. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF) poinformował o nowym oszustwie na Getin Bank. Tym razem oszustwo jest naprawdę dobrze przygotowane i trzeba...

Oszuści namawiają do instalacji aplikacji AnyDesk, która rzekomo  zwiększy bezpieczeństwo Twoich pieniędzy na koncie lub pomoże w inwestowaniu

Metoda ta  polega na tym, że oszust dzwoni np. pod pretekstem niedokończonego wniosku kredytowego lub może twierdzić, że ktoś próbuje wyłudzić kredyt na nasze dane albo też wskaże, że za pomocą tej aplikacji zwiększymy swoje szanse na udane inwestycje. W jaki sposób...

Nowy sposób oszustów na kradzież pieniędzy z konta internetowego – klienci sami okradają swoje konta.

Do tej pory prawie każda kradzież pieniędzy z konta internetowego nosiła znamiona nieautoryzowanej transakcji, przelewów dokonywali oszuści bez wiedzy i zgody właściciela konta. W ostatnich tygodniach złodzieje znaleźli sposób na to, aby właściciel konta okradł się...

Kradzież z karty kredytowej a odpowiedzialność banku

Rosnąca ilość kradzieży z kart płatniczych powoduje wątpliwości dotyczące odpowiedzialności za powstałe straty. Czy bank musi oddać pieniądze w przypadku kradzieży z konta bankowego? Pytania o odpowiedzialność banku to jedyne z najczęściej zadawanych pytań przez...

Uwaga na fałszywe smsy z Poczty Polskiej!

Poczta Polska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami. SMS rozsyłane są w związku z wprowadzeniem przez Unię Europejską tzw. pakietu VAT dla e-commerce. W wiadomości hakerzy informują o konieczności dopłacenia do przesyłki, fałszywe sms-y zawierają w treści bardzo...

Włamanie na konto bankowe: nowa metoda kradzieży! Oszuści podszywają się pod policjantów!

W ostatnich dniach mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją oszustów podszywających się pod policjantów. Ostrzegają przed atakiem hakerskim, zdobywają zaufanie swoich ofiar, a następnie włamują się do bankowości internetowej i dokonują nieautoryzowanych transakcji. W...

Kradzież pieniędzy z konta bankowego: Metoda na pracownika Biura Informacji Kredytowej (BIK)

Metoda kradzieży pieniędzy na pracownika Biura Informacji Kredytowej jest stosunkowo nową metodą, jednak jest zbliżona do metody na pracownika banku, policjanta czy fałszywego znajomego i cel jest ten sam - kradzież środków z konta bankowego. Na czym to polega? Metoda...