Czy wiesz że …

 

Jak dokładnie wyglądają schematy działania przestępców ?

SMS – dopłata

Najpopularniejszym ostatnio schematem działania jest SMS z informacją o konieczności dopłaty (np. za kuriera, dodatkową usługę, wyłączenie jakiejś usługi) zawierający link do podstawionej strony internetowej łudząco podobnej do strony bankowości elektronicznej Twojego banku. Podając na podstawionej swoje dane do logowania przekazujesz przestępcom dostęp do Twojego rachunku bankowego..

Często po podaniu danych do logowania klienci banków otrzymują SMS z kodem do autoryzacji transakcji lub innych operacji na rachunku bankowym. Wpisanie takiego kodu skutkuje, albo kradzieżą z rachunku albo dodaniem odbiorcy zaufanego (zdefiniowanego), co także w końcu prowadzi do kradzieży z rachunku, ale już bez konieczności potwierdzania kodem SMS.

Jak się bronić?

Po pierwsze – nie spiesz się z łączeniem z bankiem, ale wyjaśnij sprawę z dostawcą usługi (firmą kurierską, operatorem Twojej telefonii komórkowej). Jeśli już doszło do podania danych na podstawionej stronie uważnie przeczytaj SMS, który otrzymałeś z banku – jego treść zwykle powinna wzbudzić Twój niepokój, więc koniecznie skontaktuj się z Twoim bankiem

Schemat na „korona-wirusa”

Możesz otrzymać SMS z informacją o rzekomym przekazywaniu środków do rezerw NBP w związku ze specustawą dotyczącą koronawirusa. SMS zawiera link majacy umożliwić zabezpieczenia Twoich środków na rachunku. Informacja jest fałszywa, a link kieruje do podstawionej strony bankowości elektronicznej Twojego banku.

Co z tym zrobić?

Skasować  SMS i poinformować swój bank o tym incydencie.

W przypadku kliknięcia w link, także niezwłocznie należy się skontaktować z infolinią banku i poinformować o zdarzeniu.

SIM SWAP

Schemat polega na podszywaniu się pod klienta. Haker kontaktuje się z operatorem sieci w celu przekierowania połączeń z numeru ofiary na swój numer telefonu. Aby uzyskać taki efekt przestępca musi najpierw pozyskać dane osobowe swojej ofiary. Kolejnym krokiem jest sparowanie aplikacji mobilnej z kontem klienta na urządzeniu należącym do przestępców w wykorzystaniem znanych już hakerowi danych osobowych oraz przechwycenie kodu autoryzacyjnego w wyniku włączonej u operatora sieci usługi przekierowania połączeń. 

Mając kod i dostęp do aplikacji mobilnej haker bez trudu przesyła pieniądze z konta pokrzywdzonego na swoje konto i bardzo często po chwili pieniądze te są wypłacane w gotówce.

Jak się bronić przed takim atakiem?

Skoncentruj się czytając wiadomości SMS – które tematycznie związane są telefonią komórkową lub bankowością. Jeżeli otrzymałeś powiadomienie o włączeniu przekierowania połączeń przychodzących na inny numer telefonu lub sparowaniu aplikacji mobilnej z Twoim kontem niezwłocznie skontaktuj się z bankiem. 

Haker

Zdarzają się przypadki włamania na komputery osobiste klientów banku. W takim przypadku zamiast strony banku także pojawia się strona podstawiona przez przestępców. Z reguły w trakcie logowania, czy wykonywania transakcji pojawiają się problemy z funkcjonowaniem takiej strony, co często prowadzi do komunikatu, że aby dodatkowo zweryfikować użytkownika powinien on wpisać kod z przesłanego właśnie SMSa. Od tego momentu schemat działania jest podobny do schematu działania SMSa z linkiem. Wpisanie takiego kodu skutkuje, albo kradzieżą z rachunku albo dodaniem odbiorcy zaufanego (zdefiniowanego) i kradzieżą z rachunku.

Jak się bronić przed takim atakiem?

Przede wszystkie, warto zapisać stronę bankowości elektronicznej w zakładkach/ulubionych  w Twojej przeglądarce internetowej. Wyszukiwanie strony banku za każdym razem przez popularne wyszukiwarki internetowe naraża Cię na trafienie na podstawiona stronę, której wygląd i adres będą łudząco podobne do tych bankowych.

W przypadku problemów z funkcjonowaniem strony dobrze jest powiadomić bank o takiej sytuacji, zwłaszcza w przypadku pojawienia się nietypowego komunikatu.

Jeśli już otrzymasz SMSa z banku uważnie go przeczytaj i jeśli budzi Twoje wątpliwości, a zwłaszcza dotyczy operacji, których nie zlecałeś, także koniecznie skontaktuj się ze swoim bankiem.

Gdzie pozwać bank o zwrot pieniędzy skradzionych przez hakera?

Polskie prawo ułatwia sprawę klientom banków i możesz pozwać bank w sądzie, który jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby Twojej firmy (art. 372 kodeksu postępowania cywilnego)

Ile to kosztuje?

Zasada jest taka, ze kosztuje to 5% wartości kwoty, której chcesz żądać od banku. Jeśli jednak jesteś konsumentem (osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej) Twoje opłata wyniesie także 5%, ale nie więcej niż 1000 zł. (art. 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

ARBITER BANKOWY

Kiedy z konta bankowego skradziono relatywnie niską kwotę rozpoczynanie sprawy sądowej wydaje się nieopłacalne. W takich sytuacjach pomocny może się okazać Arbiter Bankowy. Arbiter rozpatruje spory między klientami banków a bankami do kwoty 12 000,00 zł w zaledwie jednej instancji, gdy wcześniejsza reklamacja i odwołanie do banku nie odniosły skutku.
Wniosek do Arbitra nie jest skomplikowany, ale wymaga opłacenia. Opłata arbitrażowa wynosi tylko 50 zł,
Arbiter wydaje decyzję w ciągu 90 dni, czyli bardzo szybko w porównaniu do standardowego postępowania sądowego.
Arbiter może prosić o dodatkowe wyjaśnienia, a także doprowadzić do zawarcia ugody z bankiem.
Bank nie może się odwołać od pozytywnej dla klienta decyzji arbitra. Co więcej, bank musi oddać klientowi pobrane opłaty. Decyzja arbitra nie wyklucza dalszego dochodzenia sprawy na drodze sądowej przez klienta.
Na koniec ciekawostka: w okresie od 1 marca 2002 roku wszystkie banki wykonały orzeczenia arbitra bankowego. Jest to więc bardzo skuteczna droga dochodzenia swoich praw z bankiem.

Ktoś ukradł pieniądze z Twojego konta ?

Sprawdź ZA DARMO jak najszybciej odzyskać pieniądze

BEZPŁATNA analiza sprawy i konsultacja ze specjalistą