720 838 100 kontakt@prawnik.one

Niezwłoczny zwrot środków – obowiązek banku

zwrot po kradzieży pieniędzy z konta bankowego

Kradzież z konta, to nic innego jak nieautoryzowana transakcja. W razie jej wystąpienia, bank ma obowiązek zwrócić klientowi (posiadaczowi rachunku bankowego) kwotę wyprowadzoną z rachunku. Czas ucieka. Bank ma dzień na przywrócenie salda rachunku do stanu sprzed kradzieży (nieautoryzowanej transakcji), ponieważ wpływ powinien być odnotowany nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia lub zgłoszenia takiej transakcji. Obowiązek niezwłocznego zwrotu istnieje nawet jeśli do tego dnia wewnętrzny proces reklamacyjny w banku nie zostanie zakończony, dlatego jeżeli bank nie zmieści się w terminie, popada w opóźnienie i obowiązany jest zapłacić odsetki.

Jak szybko bank zwróci pieniądze po kradzieży z konta bankowego?

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych: „z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.”

Cytowany przepis nie rezerwuje jakiegokolwiek znaczenia dla długości trwania procesu reklamacyjnego realizowanego przez bank. Jest to tzw. przepis szczególny, który wyłącza stosowanie art. 15a ustawy o usługach płatniczych, a więc przepisu mówiącego o 15 dniowym (liczonym w dniach roboczych), limicie czasu dla banku, na rozpoznanie reklamacji. Zapłata pieniędzy to jednak nie to samo, co rozpoznanie reklamacji.

Dlaczego to ważne? Oznacza to, że jeżeli wystąpi kradzież pieniędzy z konta bankowego lub dokonamy jej zgłoszenia np. w poniedziałek, to bank ma obowiązek zwrócić nam pieniądze do godziny 23:59 we wtorek – chyba, że ma podejrzenie oszustwa (dokonanego przy zgłoszeniu), co właściwie udokumentuje i zgłosi w tym czasie organom ścigania. Jeżeli później, na skutek rozpoznania reklamacji bank dojdzie jednak do przekonania, że transakcja była autoryzowana, może żądać od klienta zwrotu przekazanych pieniędzy, a w razie odmowy pozwać klienta o zapłatę – ale to bank musi udowodnić, że przelew środków był autoryzowany przez klienta.

Przekłada się to na konieczność przywrócenia salda skradzionych z rachunku środków nawet przed ukończeniem rozpoznania reklamacji. Taka interpretacja wynika zarówno z faktu, że art. 46 ust. 1 jest przepisem szczególnym względem art. 15a ustawy o usługach płatniczych, ciężaru dowodowego w sprawie sądowej (to bank odpowiadający na zasadzie ryzyka ma udowodnić istnienie przesłanek wyłączających jego odpowiedzialność), a także z treści art. 73 ust. 1 dyrektywy unijnej PSD II, którą art. 46 ustawy wdraża do polskiego porządku prawnego, której celem jest zabezpieczenie interesu klienta m.in. po to, by nie został pozbawiony środków do życia.

Należy jednak pamiętać też, że od wyżej opisanej reguły czasu zwrotu środków ustawa  wprowadza wyjątki:

  • jeżeli klient nie powiadomi banku o nieautoryzowanej transakcji w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego, prawo dochodzenia od banku zwrotu pieniędzy wygasa;
  • bank nie ma obowiązku zwracać pieniędzy w opisanym wyżej terminie, jeżeli łącznie spełnione zostaną warunki:
    • ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać że zgłoszenie nieautoryzowanej transakcji jest tak naprawdę oszustwem,
    • poinformuje o tym w formie pisemnej Policję lub Prokuraturę.

Tyle w kwestii prawa, a teraz konfrontacja z codziennością.

Czy banki zwracają pieniądze dzień od zgłoszenia? Nie.

A może zwracają pieniądze 15-16 dnia roboczego od dnia wpływu do banku reklamacji? Również, nie.

Najczęściej, o ile w ogóle dochodzi do dobrowolnego zwrotu pieniędzy, banki realizują przelew dopiero po podpisaniu ugody z klientem – a więc po co najmniej miesiącu-dwóch od zgłoszenia (o ile szybko pójdzie). Jeżeli do porozumienia nie dojdzie, płatność nastąpi po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego.

Włamanie na konto bankowe: nowa metoda kradzieży! Oszuści podszywają się pod policjantów!

W ostatnich dniach mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją oszustów podszywających się pod policjantów. Ostrzegają...

Kradzież pieniędzy z konta bankowego: Metoda na pracownika Biura Informacji Kredytowej (BIK)

Metoda kradzieży pieniędzy na pracownika Biura Informacji Kredytowej jest stosunkowo nową metodą, jednak jest zbliżona...

Oszustwo na brokera Bitcoin. Jak odzyskać pieniądze?

Metoda na brokera Bitcoin polega na zmanipulowaniu ofiary w taki sposób, aby sama umożliwiła przestępcom dostęp do...

Włamanie na konto bankowe: Trojan bankowy, złośliwe oprogramowanie – co to jest i jak się bronić?

Zjawisko trojanów bankowych w Europie zachodniej jest już obecne od dłuższego czasu, ostatnio coraz częściej słyszy...

ARBITER BANKOWY

Kiedy z konta bankowego skradziono relatywnie niską kwotę rozpoczynanie sprawy sądowej wydaje się nieopłacalne. W takich sytuacjach pomocny może się okazać Arbiter Bankowy.

Włamanie na konto bankowe: nowa metoda kradzieży! Oszuści podszywają się pod policjantów!

W ostatnich dniach mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją oszustów podszywających się pod policjantów. Ostrzegają przed atakiem hakerskim, zdobywają zaufanie swoich ofiar, a następnie włamują się do bankowości internetowej i dokonują nieautoryzowanych transakcji. W...

Kradzież pieniędzy z konta bankowego: Metoda na pracownika Biura Informacji Kredytowej (BIK)

Metoda kradzieży pieniędzy na pracownika Biura Informacji Kredytowej jest stosunkowo nową metodą, jednak jest zbliżona do metody na pracownika banku, policjanta czy fałszywego znajomego i cel jest ten sam - kradzież środków z konta bankowego. Na czym to polega? Metoda...

Oszustwo na brokera Bitcoin. Jak odzyskać pieniądze?

Metoda na brokera Bitcoin polega na zmanipulowaniu ofiary w taki sposób, aby sama umożliwiła przestępcom dostęp do konta bankowego. Złodzieje podszywają się pod brokerów finansowych, a następnie okradają swoje ofiary z oszczędności życia. Każdy z nas chciałby pomnażać...

Ubezpieczenie karty – czy warto? A co jeśli ktoś posłużył się moją kartą płatniczą / kredytową?

W dzisiejszym artykule opisujemy prawdziwą historię pewnego małżeństwa, które skuszone propozycją wzmocnienia bezpieczeństwa swoich finansów, zdecydowało się na zawarcie z bankiem umowy o ubezpieczenie karty. Czym w praktyce jest ubezpieczenie karty? To zależy od tego...

Włamanie na konto bankowe: Trojan bankowy, złośliwe oprogramowanie – co to jest i jak się bronić?

Zjawisko trojanów bankowych w Europie zachodniej jest już obecne od dłuższego czasu, ostatnio coraz częściej słyszy się o atakach za pomocą złośliwego oprogramowania także w Polsce. Trojany to zjawisko wyjątkowo groźne patrząc z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych...

Kradzież pieniędzy z konta bankowego: Uwaga na oszustwo na rachmistrza!

Pomysłowość cyberoszustów nie zna granic, przekonaliśmy się o tym już nie raz… Tym razem przestępcy postanowili wykorzystać odbywający  się aktualnie w Polsce spis powszechny.  Spis powszechny jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca naszego kraju więc potencjalnych...

Kradzież pieniędzy z konta bankowego: Metoda na fałszywego znajomego.

Metoda kradzieży pieniędzy na fałszywego znajomego funkcjonuje już od kilku lat, posiada wiele wariantów, jednak cel jest zawsze takim sam – kradzież naszych środków. W tym sposobie przestępcy nie uzyskują bezpośredniego dostępu do naszego konta bankowego, ale...

Włamanie na konto bankowe: Jak uchronić się przed złośliwymi aplikacjami?

Cyberprzestępcy bardzo często do włamań na konta wykorzystują groźne aplikacje. Czasami instalujemy je na naszych urządzeniach całkowicie nieświadomie, a czasami robimy to dobrowolnie działając pod wpływem manipulacji oszustów. W tym artykule postaramy się wyjaśnić...

Uwaga na nowe metody oszustwa – podszywanie się pod konsultanta banku

Postęp technologiczny cały czas się rozwija, a wraz z nim pojawiają się co raz to nowsze metody oszustw internetowych mających na celu wyłudzenia  naszych danych, w celu kradzieży pieniędzy z naszego konta bankowego lub zaciągnięcia na nas kredytu. Złodzieje i oszuści...

Zgłoszenie oszustwa na policję. Co dalej?

Kiedy zostaliśmy oszukani pierwsze kroki zwykle kierujemy na policję, aby zgłosić przestępstwo którego padliśmy ofiarą. Bez wątpienia to dobra decyzja, jednak co powinniśmy zrobić następnie? Tego dowiecie się tym artykule. Zgłoszenie oszustwa na policji jest potrzebne...
Zadzwoń teraz!