720 838 100 kontakt@prawnik.one

Jaki jest termin na powiadomienie banku o nieautoryzowanej transakcji?

Nieautoryzowana transakcja? Wypełnij formularz, pomożemy!

Jak wiemy z poprzednich artykułów, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dalej: UUP) w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej Bank niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Jest to tzw. zasada D+1 zgodnie z którą Bank ma de facto 48 h od momentu zgłoszenia na zwrot środków nieautoryzowanej transakcji.

Zazwyczaj natychmiastowo orientujemy się, że ktoś wyprowadził środki z naszego konta bankowego – informuje nas o tym powiadomienie z aplikacji dot. płatności, której nie wykonywaliśmy, SMS z banku z informacją o blokadzie konta, nieudana płatność spowodowana brakiem środków na koncie. Co jednak w przypadku, gdy danego konta nie używamy zbyt często i dopiero po jakimś czasie dowiadujemy się, że ktoś nas okradł?

Powiadomienie banku o nieautoryzowanej transakcji.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 UUP użytkownik niezwłocznie powiadamia dostawcę o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. Jak jednak stanowi ust. 2. jeżeli użytkownik nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia użytkownika względem dostawcy
z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.
W przypadku gdy użytkownik nie korzysta z rachunku płatniczego, termin, o którym mowa w ust. 2, liczy się od dnia wykonania nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana (ust. 3). Powyższe oznacza, że na powiadomienie banku klient ma tak naprawdę 13 miesięcy od momentu wykonania nieautoryzowanej transakcji. Po upływie 13 miesięcy roszczenia klienta wygasają – nie jest to zatem termin przedawnienia, a termin zawity, a po jego upływie roszczenie klienta przestaje istnieć. Zgłoszenie się do banku po upływie tego terminu będzie stanowiło zatem

np. podstawę do oddalenia powództwa przeciwko bankowi.

Należy także pamiętać, iż zgodnie z art. 33 ust. 1 UUP, dostawca i użytkownik niebędący konsumentem mogą uzgodnić inny niż określony w art. 44 ust. 2 termin powiadomienia dostawcy. Wynika z tego, że nie-konsument może mieć krótszy niż 13 miesięcy termin na powiadomienie banku – powinno to wynikać z zawartej przez strony umowy lub regulaminu.

Przedawnienie roszczenia.

Jeżeli w prawidłowy sposób powiadomiliśmy już bank o fakcie nieautoryzowanych transakcji nie można zapomnieć o tym, że w sprawie tej biegnie kolejny termin – termin przedawnienia. Ustawa o usługach płatniczych nie przewiduje osobnego terminu przedawnienia, dlatego należy skorzystać z zasad ogólnych zawartych w kodeksie cywilnym. O szczegółach napiszemy już w następnym artykule.

Oszustwo na brokera Bitcoin. Jak odzyskać pieniądze?

Metoda na brokera Bitcoin polega na zmanipulowaniu ofiary w taki sposób, aby sama umożliwiła przestępcom dostęp do...

Ubezpieczenie karty – czy warto? A co jeśli ktoś posłużył się moją kartą płatniczą / kredytową?

W dzisiejszym artykule opisujemy prawdziwą historię pewnego małżeństwa, które skuszone propozycją wzmocnienia...

Zgłoszenie oszustwa na policję. Co dalej?

Kiedy zostaliśmy oszukani pierwsze kroki zwykle kierujemy na policję, aby zgłosić przestępstwo którego padliśmy...

Kradzieże z kont bankowych – skala fraudów na świecie

W Polsce w ostatnich latach wzrost liczby włamań na konta bankowe i kradzieży dokonanych przy pomocy kart płatniczych...

ARBITER BANKOWY

Kiedy z konta bankowego skradziono relatywnie niską kwotę rozpoczynanie sprawy sądowej wydaje się nieopłacalne. W takich sytuacjach pomocny może się okazać Arbiter Bankowy.

Włamanie na konto bankowe: nowa metoda kradzieży! Oszuści podszywają się pod policjantów!

W ostatnich dniach mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją oszustów podszywających się pod policjantów. Ostrzegają przed atakiem hakerskim, zdobywają zaufanie swoich ofiar, a następnie włamują się do bankowości internetowej i dokonują nieautoryzowanych transakcji. W...

Kradzież pieniędzy z konta bankowego: Metoda na pracownika Biura Informacji Kredytowej (BIK)

Metoda kradzieży pieniędzy na pracownika Biura Informacji Kredytowej jest stosunkowo nową metodą, jednak jest zbliżona do metody na pracownika banku, policjanta czy fałszywego znajomego i cel jest ten sam - kradzież środków z konta bankowego. Na czym to polega? Metoda...

Oszustwo na brokera Bitcoin. Jak odzyskać pieniądze?

Metoda na brokera Bitcoin polega na zmanipulowaniu ofiary w taki sposób, aby sama umożliwiła przestępcom dostęp do konta bankowego. Złodzieje podszywają się pod brokerów finansowych, a następnie okradają swoje ofiary z oszczędności życia. Każdy z nas chciałby pomnażać...

Ubezpieczenie karty – czy warto? A co jeśli ktoś posłużył się moją kartą płatniczą / kredytową?

W dzisiejszym artykule opisujemy prawdziwą historię pewnego małżeństwa, które skuszone propozycją wzmocnienia bezpieczeństwa swoich finansów, zdecydowało się na zawarcie z bankiem umowy o ubezpieczenie karty. Czym w praktyce jest ubezpieczenie karty? To zależy od tego...

Włamanie na konto bankowe: Trojan bankowy, złośliwe oprogramowanie – co to jest i jak się bronić?

Zjawisko trojanów bankowych w Europie zachodniej jest już obecne od dłuższego czasu, ostatnio coraz częściej słyszy się o atakach za pomocą złośliwego oprogramowania także w Polsce. Trojany to zjawisko wyjątkowo groźne patrząc z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych...

Kradzież pieniędzy z konta bankowego: Uwaga na oszustwo na rachmistrza!

Pomysłowość cyberoszustów nie zna granic, przekonaliśmy się o tym już nie raz… Tym razem przestępcy postanowili wykorzystać odbywający  się aktualnie w Polsce spis powszechny.  Spis powszechny jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca naszego kraju więc potencjalnych...

Kradzież pieniędzy z konta bankowego: Metoda na fałszywego znajomego.

Metoda kradzieży pieniędzy na fałszywego znajomego funkcjonuje już od kilku lat, posiada wiele wariantów, jednak cel jest zawsze takim sam – kradzież naszych środków. W tym sposobie przestępcy nie uzyskują bezpośredniego dostępu do naszego konta bankowego, ale...

Włamanie na konto bankowe: Jak uchronić się przed złośliwymi aplikacjami?

Cyberprzestępcy bardzo często do włamań na konta wykorzystują groźne aplikacje. Czasami instalujemy je na naszych urządzeniach całkowicie nieświadomie, a czasami robimy to dobrowolnie działając pod wpływem manipulacji oszustów. W tym artykule postaramy się wyjaśnić...

Uwaga na nowe metody oszustwa – podszywanie się pod konsultanta banku

Postęp technologiczny cały czas się rozwija, a wraz z nim pojawiają się co raz to nowsze metody oszustw internetowych mających na celu wyłudzenia  naszych danych, w celu kradzieży pieniędzy z naszego konta bankowego lub zaciągnięcia na nas kredytu. Złodzieje i oszuści...

Zgłoszenie oszustwa na policję. Co dalej?

Kiedy zostaliśmy oszukani pierwsze kroki zwykle kierujemy na policję, aby zgłosić przestępstwo którego padliśmy ofiarą. Bez wątpienia to dobra decyzja, jednak co powinniśmy zrobić następnie? Tego dowiecie się tym artykule. Zgłoszenie oszustwa na policji jest potrzebne...
Zadzwoń teraz!