720 838 100 kontakt@prawnik.one

Uwaga nieautoryzowane transakcje! Czy kampania informacyjna banku zmniejsza moje szanse na odzyskanie pieniędzy?

Problem powszechności oraz skali nieautoryzowanych transakcji staje się coraz bardziej zauważalny. Już dzisiaj możemy usłyszeć, że banki działające na polskim rynku zainicjowały programy informacyjne, kierowane do swoich klientów, opierające się na poszerzeniu świadomości  bezpieczeństwa w sieci. Również ostatnio mogliśmy spostrzec aktywność Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który ostrzegał przed osobami starającymi się wyłudzić informacje, które mogą służyć wykonaniu nieautoryzowanych transakcji. Powszechność opisywanego problemu wskazuje, że każdy może paść ofiarą przestępstwa.

Zaznaczona skala oraz powszechność problemu z jakim spotykają się poszkodowani posiadacze rachunków bankowych, w ocenie naszych specjalistów powinna iść w parze ze świadomością przysługujących poszkodowanym uprawnieniom, z których w razie wystąpienia nieautoryzowanych transakcji mogliby skorzystać.

Podkreślić należy, iż posiadacz rachunku bankowego w przypadku, którym dochodzi do wyprowadzenia bez jego autoryzacji środków pieniężnych lub też na jego rachunku bankowym pojawia się zobowiązanie np. pożyczkowe, którego nie zawierał,
nie pozostaje bezbronny.

Przede wszystkim, nie pozbawiają posiadaczy rachunku bankowego przysługujących im uprawnień, zagwarantowanych ustawą, prowadzone kampanie informacyjne
o bezpieczeństwie w sieci. Podstawową przesłanką stwarzającą po stronie
banku obowiązek zwrotu kwoty wyprowadzonej nieautoryzowaną transakcją
jest zawiadomienie banku o zaistniałej sytuacji wykonania przez osobę/osoby trzecie nieautoryzowanych transakcji oraz brak przesłanek wskazujących na próbę oszustwa.

Tak też posiadacz rachunku bankowego w sytuacji, w której doszło do wykonania z jego rachunku nieautoryzowanych transakcji jest uprawniony do:

  1. zawiadomienia banku o fakcie nieautoryzowanych transakcji i wyprowadzeniu z rachunku bankowego środków pieniężnych/zaciągnięcia zobowiązania
    na rachunku bankowym;
  2. złożenia reklamacji i ewentualnie złożenia odwołania od negatywnego rozpoznania reklamacji;
  3. skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

W tym momencie wskazać należy, iż określenie właściwego harmonogramu oraz sposobu poprowadzenia sprawy zależy od indywidualnych okoliczności, z którymi związana jest konkretna sprawa. Dla osiągnięcia zamierzonego skutku określanego jako zwrot wyprowadzonych z rachunku bankowego środków pieniężnych, zaleca się przyjęcie rozwiązań „szytych na miarę” odpowiadających okolicznościom rozpoznawanego stanu faktycznego.

Przyjęcie właściwych, ustalanych na bazie dotychczasowego doświadczenia rozwiązań, zwiększa szanse na odzyskanie utraconych środków.    

Nieautoryzowane transakcje i ponowne wystąpienie Rzecznika Finansowego – komentarz adwokata.

Nieautoryzowane transakcje - coraz powszechniejszy problem. Na fakt powagi oraz powszechności problemów wynikających z...

Uwaga na fałszywe smsy z Poczty Polskiej!

Poczta Polska ostrzega przed fałszywymi wiadomościami. SMS rozsyłane są w związku z wprowadzeniem przez Unię...

Włamanie na konto bankowe: nowa metoda kradzieży! Oszuści podszywają się pod policjantów!

W ostatnich dniach mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją oszustów podszywających się pod policjantów. Ostrzegają...

Kradzież pieniędzy z konta bankowego: Metoda na pracownika Biura Informacji Kredytowej (BIK)

Metoda kradzieży pieniędzy na pracownika Biura Informacji Kredytowej jest stosunkowo nową metodą, jednak jest zbliżona...